<head> <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"> <title>Hastighetskameror - Fakta</title> <meta content="UL" name="author"> <meta content="Automatiska Hastighetskameror" name="description"> <script src="menuscript.js" language="javascript" type="text/javascript">


Hastighetskameror

Fakta


Hur fungerar det

I de nya hastighetskamerorna som Vägverket och Polisen sätter upp med början 2006, sitter det kameror i alla stolpar. Med hjälp av radar mäts hastigheten och om hastigheten överstiger hastighetsbegränsningen aktiveras kameran och en bild tas på fordonet, föraren och registreringsskylten. Bilden kompletteras även med information om bland annat tid och fordonets hastighet. Eventuell medpassagerare retuscheras direkt från fotot.Utredningen

När en hastighetsöverträdelse ska utredas jämför man bilägarens bild på körkortet med den bild som tagits av kameran vid mätplatsen. Om det ser ut att vara samma person skickas ett brev till ägaren med en begäran om att ägaren ska erkänna överträdelsen. Om så sker kan polisen skicka ut ett bötesinbetalningskort.

Om föraren inte är ägaren jämför man kamerafotot med körkortsbilder på maka/make/sambo eller hemmavarande barn som kan passa. I dag gäller strikt föraransvar. Det innebär att om man inte kan fastställa vem som kör den bil som kameran registrerat, så avskrivs ärendet.


Föraransvar eller ägaransvar

En utredning pågår om man ska övergå från föraransvar till ägaransvar när det gäller bland annat hastighetsöverträdelser. Om ägaransvar införs, innebär det att den som äger den bil som blivit registrerad vid en hastighetskamera, kommer att bötfällas oavsett vem som kört bilen.


E-mail: info@poidatabase.se   Hemsida: http://www.poidatabase.se
Uppdaterad: 2005-11-16 22:40