Hastighetskameror

Historik

2010-02-23
43 kameror har fått ändrad hastighet
2010-01-30
33 nya kameror och 49 kameror har fått ändrad hastighet
2010-01-06
38 nya kameror i databasen. En översyn av kameror på de vägavsnitt som fick ändrade hastighetsgränser i höstas kommer att göras inom kort
2009-10-23
Hastigheterna har nu gåtts igenom i samtliga län. Denna uppdatering innebar ändrad hastighet på 12 kameror i följande län:
- Västernorrlands
- Jämtlands
- Västerbottens
- Norrbottens
Reservation görs för att det fortfarande kan finnas fel till följd av fel i den hastighetsdatabas som kontroller gjorts mot. Om fel hittas, skicka ett mail till e-mail adressen längst ner på sidan.
2009-10-15
Hastigheten har korrigerats på totalt 12 kameror i följande län:
- Göteborgs och Bohus
- Älvsborgs
- Skaraborgs
- Värmlands
- Örebro
- Västmanlands
- Dalarnas
- Gävleborgs
Hastighet i återstående län, ses över inom kort.
2009-10-11
En genomgång av hastigheterna på samtliga kameror pågår. Hastigheten har korrigerats på 36 st kameror i följande län:
-Stockholms
-Uppsala
-Södermanlands
-Östergötlands
-Jönköpings
-Kronobergs
-Kalmar
-Gotlands
-Blekinge
-Skåne
-Hallands
Hastigheten på kamerorna i övriga län håller på att ses över, databasen beräknas uppdateras kontinuerligt.
2009-09-28
Hela databasen uppdaterad
2008-07-21
Hela databasen uppdaterad
2007-09-22
Databasen uppdaterad enligt följande:
Rv24: 3 st nya kameror
K24E01-90, K24E02-70, K24W03-70
2007-09-18
Databasen uppdaterad enligt följande:
E20: 3 st nya kameror
KE20N47-70, KE20S48-90, KE20N49-90
2007-09-13
Databasen uppdaterad enligt följande:
Lv160: 10 st nya kameror
K160S07-70,
K160S09-70, K160S11-70, K160N08-70, K160N10-70, K160N12-70
E12: 4 st nya kameror
KE12E25-90, KE12W26-90, KE12E27-70, KE12W28-70
2007-09-06
Fyra nya kameror på E10: KE10S10-70, KE10N11-50, KE10S12-50, KE10N13-50
Ändrad hastighet på:
  KE10N07-70 till KE10N07-90
  KE10S08-70 till KE10S08-90
2007-08-26
Kompletterat med en kamera på väg 56 i ÄS K56S13-50
Lagt tillbaka 9 st "gamla kameror" mellan Uppsala och Gävle,, namgivna med G i stället för K i början av namnet
korrigerat hastigheten på K90W07-90, KE4S28-90, KE4N29-90, KE4S30-90
2007-08-18
Databasen helt omgjord, bygger numera på positioner från vägverket och därefter kompletterad med hastighet och riktning. Databasen innehåller 707 kameror. Tidigare namngivning är omgjord, så kamerorna kan ha fått nytt namn.
2006-11-22
Databasen uppdaterad, innehåller nu 696 kameror, dock finns ett antal kameror som utgått, dessa kommer att tas bort inom kort.
2006-07-07
Databasen uppdaterad enligt följande:
Rv13:

7 st nya
Rv23:
8 st nya
Rv26:
6 st nya
Rv44:
2 st nya
Rv47:
Ändrad hastighet: K47E14-70 till K47E14-90, K47E09-90 till K47E09-70
Ny kamera: K47E19-90
Rv55:
6 st nya
Lv158:
4 st nya
Lv160:
6 st nya
Lv261:
10 st nya
Lv276:
10 st nya
E20:
1 ny kamera: KE20N37-90
2006-06-25
Äntligen en uppdatering, dock återstår några tips som jag ej hunnit bearbeta.
Rv45:
3 st nya
Rv41:
4 st nya
Rv47:
1 st ny: K47W18-90
Rv50:
Ändrad hastighet: K50S33-90 till K50S33-70
Rv63:
10 st nya
Rv70:
11 st nya
Rv73:
Ändrad hastighet: K73N02-90 till K73N02-70
Lv111:
4 st nya
Lv259:
1 st ny K259S06-70
Lv288:
11 st nya
E14:
Ändrad hastighet: K14E15-90 till KE14E15-70
E20:
6 st nya
E22:
Ädrad hastighet och flyttad: KE22N14-70 till
KE22N14-50, KE22S15-70 till KE22S15-50
2006-03-22
Nu har de första kamerorna av den nya typen börjat sättas upp, där det finns en kamera i varje stolpe. Rv50 mellan E-länsgräns och Åsbro finns nu i databasen.
K50S30-90, K50N31-90, K50S32-90, K50S33-90, K50N34-70, K50S35-90, K50N36-90, K50S37-70, K50N38-70, K50N39-70
2006-03-19
Databasen uppdaterad:
Justerad position på: KE18E07-90, KE18W08-90, KE18W09-90, KE18W12-90, KGBGW04-70
Ny kamera: K33E01-70
Ändrad hastighet:
KE14W14-90 till KE14W14-70
KE4N31-90 till KE4N31-70
KE4S32-90 till KE4S32-70
KE4N10-70 till KE4N10-90
2005-11-21
Hemsidan nu på www.poidatabase.se
2005-10-29
KE4N36-90 har utgått
K23N10-90 har tillkommit
K512W01-70 och K512E02-70 har tillkommit
2005-10-16
Uppdaterat positioner på E4 mellan Gävle och Uppsala, Rv55, Rv73, Lv226 och Lv 259.
Fört in postioner på "dubbelkameror" (1 kamera för varje körfält på 2-filig väg) på Lv226
Kameror KE4S45-90 och KE4N46-90 flyttade och ändrad hastighet (namnändrad) till KE4S45-70 och KE4N46-70.
2005-10-09
Utökat hemsidan med en fakta-sida
Länk till Tagen.se på länksidan
Lagt till format på "befintliga" format på Ladda hem sidan
6 nya kameror på E12, 2 saknas fortfarande
2005-10-03
Nu finns datafil för Map Monkey på "Ladda hem"-sidan
2005-10-02
7 nya kameror på Rv75 (Södra Länken). Notera att detta är en tunnel och att de flesta GPS-mottagare inte fungerar här.
2005-09-19
Utökat listan på önskade format på "Ladda hem"-sidan
2005-08-18
CarX binärformat (radar.bin) nu på "Ladda hem"-sidan. CarX.txt rättad  (skiftat Longitud och Latitud, bytt . mot ,)
2005-08-18
Den okontrollerade listan har utgått, då Rv23 hamnat på den kontrollerade listan.
Rv23:
9 nya på Rv23
E20:
En ny kamera i Lugnås, KE20S28-70
Bensbyn norr om Luleå:
2 nya kameror KBDS01-50 och KBDN02-50
Lv161:
Positionerna justerade
2005-08-02
Rv97:
Rv97 nu på den kontrollerade listan (9 kameror), Rv97 utgått på den okontrollerade listan.
2005-08-01
E14:
Två nya kameror på E14, KE14W14-90 och KE14E15-90. Motsvarande kameror har utgått på den okontrollerade listan.
2005-07-30
Kameror kontrollinmätta på E4, Rv56 och Rv67
E4:
Positionen justerad på några kameror
Ändrad hastighet på KE4N06-70 till KE4N06-90
KE4N38-70 och KE4S37-70 utgått pga vägombyggnad
E14 Ås - Nässkotts k:a:
6 st nya på den kontrollerade listan, motsvarande utgått på den okontrollerade listan
Lv 108:
Två nya kameror K108S07-90 och K108S08-90
Lv161:
X161W02-70 utgått på den okontrollerade listan
2005-07-06
E6:
Två nya kameror vid Skee
E12:
8 nya kameror mellan Kvarntorp och Granö (6 st saknas)
2005-07-05
Rv55:
Samtliga kameror utbyta, en tillkommit, mellan Strängnäs och Enköping
Rv86:
Positionen justerad på K86N02-70
E14:
KE14E21-70 och KE14W22 flyttad från den okontrollerade listan till den kontrollerade listan
2005-06-19
E14:
Nya kameror på den "kontrollerade" listan.
KE14W07-90, KE14E08-70, KE14W09-90, KE14E10-70, KE14W11-70, KE14E12-90, KE14W13-90
Utgått på den "okontrollerade" listan.
KE14W01-90,
KE14x07-90, KE14x08-70, KE14x09-90, KE14x10-70, KE14x11-70, KE14x12-90, KE14x13-90
Tillkommit på den "okontrollerade" listan
KE14x14-70
2005-06-03
Omarbetat Ladda GPS:en sidan
2005-06-02
E22:
Ändrat riktning på KE22S02-90 till KE22N02-90
Justerat positionen på KE22N07-50
Rv45: (Mellan Vänersborg och Brålanda)
Justerat positionen på följande kameror: K45S35-90, K45N34-90, K45S33-90, K45N32-90, K45S31-50, K45N30-50, K45N53-90, K45N55-70
Nya kameror: K45S52-90, K45S54-90, K45N56-90, K45S58-70
Kameror som utgått på den okontrollerade listan:
x45x20-xx, x45x21-xx, x45x22-xx, x45x23-xx, x45x24-xx
Nya format:
- OziExplorer
- POI Loader för Garmin. Programmet ej tillgängligt ännu.
2005-05-24
Kameror mellan Söderhamn - Bollnäs
Bytt tillbaka till vägnummer 50
E22:
6 kameror tillkommit på den kontrollerade listan, 6 st utgått på den okontrollerade listan
Justerat position på KE22S11-90, KE22S02-90
Ändrat riktning på KE22N01-90 till KE22S01-90
Rv47:
17 kameror tillkommit på den kontrollerade listan, 18 st utgått på den okontrollerade listan
Rv21:
K21E03-70 utgått, trafikplats ombyggd till planfri
K21W04-70 utgått, platsen utrustad med variabel hastighetsreglering
K21E05-70
utgått, platsen utrustad med variabel hastighetsreglering
K21E09-70 utgått, trafikplats ombyggd
K21W09-90 Ny kamera
Rv25:
3 nya kameror: K25W11-90, K25E12-90 och K25W13-90
Rv40:
Ändrat hastighet på K40E02-70 till K40E02-90
Justerat positionen på K40E12-70
K40W08-70 utgått, trafikplatsen ombyggd
2005-05-16
E20:
Ny kamera KE20S27-90
Kameror mellan Söderhamn - Bollnäs:
Bytt vägnummer från 50 till 301, 6 kameror namnändrade
K50W21-90 till K301W01-90
K50E22-90 till K301E02-90
K50E23-90 till K301E03-90
K50W24-90 till K301W04-90
K50E25-90 till K301E05-90
K50W26-90 till K301W06-90
Lv112:
Mindre justering av positionen på K112W01-70, K112E02-90, K112W03-90, K112E04-90, K112W05-90, K112E06-90, K112E07-90, K112W08-90
2005-05-03
E12:
KE12W08-50 bytt namn till KE12E08-50 samt justerat position
KE12E09-50 bytt namn till KE12W09-50 samt justerat position
E4:
Ny kamera mellan Uppsala-Gävle på E4: KE4S87-90
Umeå:
Två nya kameror på Storgatan KUMEE02-30 och KUMEW01-30
Rv86:
K86S01-70 och K86N02-70 flyttad till den kontrollerade listan,
X86X01-70 och X86X02-70 utgått på den okontrollerade listan.
Nytt filformat:
POI Warner för Navigon 4
2005-04-24
13 st kameror på Lv112 på den "okontrollerade" listan har blivit ersatta med 11 st på den kontrollerade listan
Nytt format på Ladda hem-sidan CarX för BMW
2005-04-15
2 nya kameror på Rv45, K45N53-90 och K45N55-70
8 nya kameror på E22 mellan Gladhammar och Verkebäck
2005-04-10
4 nya kameror K40W11-70, K40E12-70, K45S37-70 och K45S38-70
2005-04-03
Rv55:
2 st nya K55S04-70 och K55N05-70
E20:
11 st nya på den kontrollerade listan: KE20N12-90, KE20N13-90, KE20S14-70, KE20S15-90, KE20S16-90, KE20N17-90,
KE20S18-90, KE20N19-90, KE20S20-90, KE20N25-90, KE20S26-90
4 st namnbyte (riktningsändring)
KE20E21-70 till KE20N21-70
KE20W22-70 till KE20S22-70
KE20E23-70 till KE20N23-70
KE20W24-70 till KE20S24-70
2 st utgår på den "okontrollerade" listan XE20X12-90 och XE20X13-90
2005-03-29
Korrigerat felaktig position på K50E22-90
2005-03-27
Rv23:
K23W09-70, K23E10-70, K23E11-90, K23W12-90 och K23E13-90 har lagts till på den kontrollerade listan
X2309-70, X23X10-90 och X23X12-90 utgått på den okontrollerade listan
Rv45:
K45N01-70, K45S02-70, K45S03-70, K45N04-70, K45S05-70, K45N06-70, K45S07-90 och K45N48-90 har lagts till på den kontrollerade listan
X45x01-70,
X45X02-70, X45X03-70, X45X04-70, X45X05-70, X45X06-70, X45X07-90 har utgått på den okontrollerade listan
Rv56:
K56N07-90 har korrigerats för färdriktning till K56S07-90

2005-03-27
Kameror på Rv50 mellan Vadstena - Omberg verifierade, dvs placering, riktning och hastighet stämmer.
2005-03-20
Lagt till 4 kameror på E20 mellan Mariestad-Bahult
2005-03-19
Följande uppdateringar har skett:
- KE4N48-70, KE4S47-70 och KE4S53-90 har utgått (kamerorna nedmonterade)
- Kameror på Lv226 (Huddingevägen) har positionen justerats
- K259E01-50 & K259W02-50 har positionen justerats
- 3 nya på Lv259 har tillkommit
- 6 kameror på Rv50 mellan Bollnäs och Söderhamn har tillkommit på den kontrollerade listan och utgått på den "okontrollerade" listan
- 7 nya kameror på Rv45 mellan Trollhättan - Frändefors har lagts till
2005-03-16
Rättat skrivfel
2005-03-06
Ny layout på hemsidan
2005-03-05
6 nya kameror på Lv 226 (Huddingevägen) och 2 st på Lv 259 (Glömstavägen). Kamera KE18W11-90 har utgått
2005-02-26
11 st nya kameror på E20 har tillkommit på den kontrollerade listan, 8 st på E20 har utgått på den "okontrollerade" listan, 2 st på E20 har bytt namn på den "okontrollerade" listan
2005-02-19
Lagt till 6 kameror mellan Bollnäs och Söderhamn på den "okontrollerade" listan. Lagt till datafiler för Destinator och MioMap168.
2005-02-11
Lagt till K70N22-90, justerat positionen på K70N12-70
2005-02-06
Lagt till två nya kameror vid infarterna till Lundbytunneln i Göteborg
2005-02-05
Lagt till 11 nya kameror på E22 på den "kontrollerade listan" mellan Söderåkra-Bröms, samt 6 kameror på E22 på den "okontrollerade listan" mellan Hossmo-Rinkaby Holm. Justerat positionen på kamera K70N12-70
2005-01-28
Kompletterat med 3 nya kameror på Rv55, 4 st på Rv72, 2 st i Lundbytunneln i Göteborg, 5 st okontrollerade på Rv45. Förtydligat vad som avses med riktning, dvs Färdriktning på fordonet som kameran mäter i.
2005-01-22
6 nya kameror på Rv45 och 7 st på Lv1621 inlagda. 6 st okontrollerade kameror på Lv161 borttagna. Lagt till datafil för Kartex waypoint.
2005-01-15
Plockat bort 12 okontrollerade kameror på E12 mellan Umeå och Vännäs, har ersatts av 9 kameror enligt nedan.
2005-01-15
10 nya kameror inlagda, 9 på E12 mellan Umeå och Vännäs, ytterligare en kamera på E4 mellan Gävle och Uppsala, KE4S79-90. Bytt första bokstaven på de "okontrollerade" kamerorna från K till X. Lagt till ytterligare ett format för NAVMAN iCN 510 635 650 Serien och SmartST ver 3
2004-12-27
3 nya kameror på E4 mellan Gävle och Uppsala införd KE4N60-90, KE4N61-90 och KE4S62-90
2004-12-14
Ny inmätning av K56N05-90 och K56S06-90, samt lagt till 10 kameror på E20, dock saknas i vilken riktning de mäter. Utökat antal format på Download-sidan
2004-11-28
Kamera K70S01-90 Flyttad, ändrat hastighet och namnändrad till K70S01-70, lagt till 8 kameror mellan Uppsala och Gävle på E4.
2004-11-14
Rättat felaktig hastighet på KE18E15-50 och KE18W16-50, samt lagt till KE18-E18-90. Lagt till fyra kameror på Rv56. Utökat antal filformat på download.
2004-10-23
Lagt till 6 kameror på Rv73 och 1 kamera på Rv56.
2004-10-22
Lagt till 5 kameror på E18. (Saknas uppgift om en kamera på E18).
2004-10-12
Lagt till 95 st kameror, dock saknas vissa uppgifter för dessa, med positionen bedöms stämma.
2004-10-02
Infogat länk till kartor på tabellsidan
2004-10-01
Uppdaterat med 8 kameror på Rv108, samt lagt till filer för TomTom
2004-09-26
Samtliga sex kameror inmätta på Lv1153 (Östergötland)
2004-08-24
Lagt till kameror på Rv40 (västra Götaland) och Lv1153 (Östergötland)
2004-08-22
Lagt till bilder och plockat bort "frames". Infogat Gästbok
2004-08-20
Ändrat utseendet på sidan Vägsträckor, bland annat kompletterat med antal kameror. Lagt till beskrivning av namnkonvention på kamerorna på sidorna Ladda hem och Tabell
2004-08-16
Redaktionella ändringar
2004-08-15
Första versionen av hemsidan klarE-mail: info@poidatabase.se   Hemsida: http://www.poidatabase.se
Uppdaterad: 2010-02-23 11:00