Hastighetskameror

Ladda GPS:en - Instruktioner

(Tips mottages för att utöka denna sida)

Här finns några tips på hur man använder de datafiler man kan ladda ner
Garmin MapSource

GPS-mottagare: MapSource is compatible with all Garmin GPS system except the GPS 100 family of products (including GPS 100AVD, GPS 100MRN, GPS 100MIL and SRVY II) and Panel Mount Aviation products.
Filtyp:
Hastighetskameror.gdb och Hastighetskameror.mps
Programuppdateringar:
http://www.garmin.com
Installationsanvisning:
Öppna den nedladdade filen i MapSource. För över databasen på normalt sätt till GPS-mottagaren. Vissa av Garmins GPS-mottagare kan man definera ett områdeslarm runt waypoints, dock brukar denna funktion vara begränsad i antal. Läs mer om detta i den manual som medföljde GPS:en.Garmin POI Loader

GPS-mottagare: Detta är en ny produkt från Garmin, vilka GPS-mottagare som  supportas är inte känt för närvarande. Produkten kan hämtas hem från Garmins hemsida.
Filtyp:
speed_camera.zip
Programuppdateringar:
http://www.garmin.com
Installationsanvisning:
-


SmartST Desktop

GPS-mottagare: NAVMAN iCN 510, 635 650 Serien och SmartST Ver 3
Filtyp:
SPEEDCAM.CSV
Programuppdateringar:

Installationsanvisning:
Se instruktioner på http://www.uddcom.se/Navigation/POI.htm


TomTom version I, II, III samt TomTom GO, TomTom5, TomTom mobile, TomTom ONE

GPS-mottagare: TomTom version I, II, III samt TomTom GO, TomTom5, TomTom mobile, TomTom ONE
Filtyp:
speedc_alla.zip
Programuppdateringar:

Installationsanvisning:
Läs information i PDF-filen: installation_fartkameror.pdf


Kartex (Medföljer vissa digitala kartor från Lantmäteriet)

GPS-mottagare:
Filtyp:
Hastighetskameror.kwf
Programuppdateringar:
http://www.lm.se
Installationsanvisning:
Välj "Waypoints..." under "Navigering"-menyn. Öppna *.kwf-filen.


Microsoft AutoRoute 2002

GPS-mottagare:
Filtyp:
SPEEDCAM.CSV
Programuppdateringar:

Installationsanvisning:
Välj "Import Data Wizard" i "DATA"-menyn. Välj önskad datafil. Column1=Longitude, Column2=Latitude, Colum3=Name


POI Warner

GPS-mottagare: Navigon PNA 3002
Filtyp:
Hastighetskameror.asc
Programuppdateringar:

Installationsanvisning:
http://www.navigating.de kan man köpa POI-Warner, OBS! version för PNA, för 29,90 Euro.
Ladda hem filen Hastighetskameror.asc
När man kopplar upp Navigon 3002 till datorn får man upp Microsoft ActiveSync, (under förutsättning att programmet är installerat).
Klicka på ikonen Utforska.
Filen läggs i Program files/POIWarner MN-4Edition/pois
I Programmet POI-Warner finns det massor med bra inställningar att göra
Vill man lägga in en bild som visas när man närmar sig en fartkamera kan man t ex hämta hem kamerabilden från http://www.sim98.freeserve.co.uk/AMN/index.htm och göra om den till 22x22 pixlar och spara den som Hastighetskameror.bmp och lägga den i samma mapp
på samma ställe finns även ljudfiler liksom tips på inställningar
Mer tips hittar man på tex http://www.navigon4.dk


EasyGPS

GPS-mottagare: Brunton, Eagle, Garmin, Lowrance, Magellan, MLR, Silva
Filtyp:
Hastighetskameror.gpx
Programuppdateringar:
EasyGPS
Installationsanvisning:
Öppna GPX-filen och välj GPS-mottagare och ladda över.


Destinator och MioMap168

GPS-mottagare: Destinator och MioMap168
Filtyp:
Auto Alert 1.zip
Programuppdateringar:

Installationsanvisning:
Packa upp zip-filerna och placera filerna i \MioMap\MioMap\Common\Favorites\ . Nu kommer dessa filer att ligga under: Hitta / Favoriter / Meddelande för POI 1 (och 2). Kryssa i boxen framför meddelandet. Ha meddelandet för POI 1 (och 2) markerat. Välj sedan Verktyg och Redigera och kryssa i boxen Första Meddelandet. Välj sedan 400 i listboxen under. Kryssa i andra meddelandet och välj sedan 50 i listboxen under. Välj sedan Spara. För Destinator byt bara ut sökvägen MioMap till Destinator.
För att få igång filerna i miomap måste du uppdatera till senaste miomap.
Uppdateringen ligger i filen ”Mio Map upgrade for the map of Italy” som
finns att ladda ner från http://www.mio-tech.be eller här
http://updates.destinator1.com/miomap/MI3.0.75ITU41004a.zip
Filen är på 160 mb.


CarX

GPS-mottagare: CarX för BMW
Filtyp:
CarX.txt
Programuppdateringar:

Installationsanvisning:
Länkar till program som hanterar / konverterar waypoints:

GPSBabel

G7ToWin

GSAK

TomTom Poi Editor

GPS Utility

EasyGPS
E-mail: info@poidatabase.se   Hemsida: http://www.poidatabase.se
Uppdaterad: 2005-11-30 21:50