Poidatabase.se

Din guide till en säkrare trafikmiljö

Välkommen till vår hemsida där vi ägnar oss åt att främja säkert körbeteende, förståelse för vägsäkerhetsanordningar och betydelsen av fartkameror. Här finner du all information du behöver för att göra dina resor säkrare, mer ansvarsfulla och laglydiga.

Vår vision är att skapa en säkrare trafikmiljö för alla, oavsett om du är en erfaren förare, en nybörjare, cyklist eller fotgängare. Vi tror starkt på vikten av att förstå och följa trafikregler, inte bara för att undvika böter, utan framför allt för att bidra till säkerheten för alla på vägarna. 

Att vara en bra bilförare innebär mer än att bara nå en destination, det handlar om att göra resan säker för dig och alla runt omkring dig. När du sitter bakom ratten har du ansvaret att respektera och skydda ditt livet för de andra människor du delar vägen med.

Bilar & teknik

Fartkameror är en fundamental del av vägsäkerhetssystemet och finns installerade på strategiska platser över hela landet. De har visat sig vara effektiva verktyg för att minska hastigheten hos fordon och minska antalet allvarliga olyckor. En studie av Transportstyrelsen visar att fartkameror minskar dödsolyckor med upp till 30%. Fartkameror ger också förare en visuell påminnelse om att alltid hålla hastighetsbegränsningarna, vilket bidrar till en generellt säkrare trafikmiljö.

Bilservice & underhåll

Som bilägare är det ditt ansvar och skyldighet att se till att din bil fungerar väl och är säker att köra i trafiken. Du kan själv göra regelbundna säkerhetskontroller av din bil men om du är osäker på hur man gör, ta hjälp av en auktoriserad bilverkstad.

Bilkörning & miljö

Förståelsen för varför dessa regler finns är lika viktig som att följa dem. När du känner till syftet bakom dessa regler, inser du att varje regel har ett direkt syfte att förhindra specifika typer av olyckor. När du kör bil är det viktigt att alltid vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dig. Att hålla avstånd till bilen framför, använda blinkers vid svängar och körfältsbyte, och anpassa hastigheten efter vägförhållanden är viktiga för att hålla oss alla säkra på vägarna. 

Summering

Genom att hålla din bil säker, vara uppmärksam i trafiken, visa hänsyn till andra trafikanter, följa trafikregler och hastighetsgränser, anpassa körningen efter rådande väg- och  väderförhållanden, hålla avstånd, använda blinkers bidrar du till en säkrare trafik för alla. 

Vi uppmuntrar dig att utforska de olika delarna av vår hemsida, lära dig mer om vikten av att följa trafikregler och varför fartkameror är en sådan viktig del av våra vägar. Vi hoppas att den information och de resurser vi tillhandahåller kommer att hjälpa dig att bli mer medveten och ansvarsfull när du kör. Tillsammans kan vi göra våra vägar säkrare för alla.

Statistik visar att hastigheten en bilist kör vid påverkar i hög grad överlevnadschansen för en fotgängare i en eventuell kollision. Om en bilist kör i 30 km/h, har en påkörd fotgängare betydligt större chans att överleva jämfört med om bilisten kör i 40 km/h.

I den positiva aspekten visar studier att fotgängare som kolliderar med en bil som färdas i 30 km/h har ungefär 90% chans att överleva. Det beror på att vid en lägre hastighet har föraren mer tid att reagera på plötsliga händelser, och eventuell påverkan blir mindre kraftig.

Å andra sidan visar negativ statistik en mörkare bild. När hastigheten ökas till 40 km/h sjunker överlevnadschansen dramatiskt, till runt 60%. Förklaringen till detta är att med högre hastighet ökar bromssträckan, och kollisionen blir kraftigare.

Detta understryker vikten av att följa hastighetsbegränsningarna, särskilt i områden där fotgängare är vanligt förekommande. För att skydda oss själva och andra, bör vi alla sträva efter att köra ansvarsfullt och uppmärksamt.

Mer än 1,35 miljoner människor dör varje år i trafikolyckor globalt, enligt Världshälsoorganisationen? Detta gör vägtrafikolyckor till den åttonde ledande dödsorsaken globalt.

Bilkrockar med högre hastighet kan vara upp till 20 gånger dödligare än de vid låg hastighet? En ökning av hastigheten från 80 till 100 km/h kan nästan fördubbla risken för dödsfall vid en kollision.

Alkohol är en faktor i nästan en tredjedel av alla trafikrelaterade dödsfall i många länder? Att köra berusad är inte bara olagligt, det är extremt farligt.

Bilar med säkerhetstekniker som autonoma bromssystem, döda vinkel-varnare och lane keeping assist system kan minska risken för olyckor med upp till 40%?

Förare under 25 år utgör cirka en fjärdedel av alla dödliga bilolyckor trots att de endast utgör 10% av befolkningen?