Hastighetskameror

Automatiska hastighetskameror / Fartkameror /
Automatisk fartkontroll / Speed Cams

Nyheter:

2010-02-23
43 kameror har fått ändrad hastighet

2010-01-30
33 kameror har tillkommit, 49 kameror har fått ändrad hastighet

2010-01-06
38 kameror har tillkommit

På denna hemsida finner du information om svenska hastighetskamerors placering. Då utbyggnad av hastighetskameror sker kontinuerligt, så är det inte säkert att databasen är komplett. Idag finns 1063 kameror listade, varav 9 av den gamla typen.

Hemsidan är inte framtagen för att uppmuntra till lagbrott, utan för att vara en extra hjälp ute i trafiken för att hålla rätt hastighet.

Informationen som ges på denna hemsida bygger på tips och egna inmätningar, så risk finns att informationen kan vara felaktig, det görs bara en rimlighetskontroll på inkomna uppgifter. Dessutom tillkommer hastighetskameror, hastigheter ändras och hastighetskameror flyttas eller tas bort, men med hjälp av tips är förhoppningen att listan med hastighetskameror ska vara så komplett och så rätt som möjligt.
Den som utnyttjar informationen på dessa sidor gör det på eget ansvar, inga krav kan ställas på utgivaren av denna hemsida.

Kör försiktigt, kör med hjärnan och inte med foten och visa hänsyn i trafiken !

E-mail: info@poidatabase.se   Hemsida: http://www.poidatabase.se
Uppdaterad: 2010-02-23 11:00

ButtonGenerator.com